Trainingen/cursussen Coachen
Performance coaching
Behandeld alle facetten van het “performance coaching”. De website is zeer compleet, de informatie wordt ondersteund door tips en modellen. (Cijfer: 7,5)
Managernet
Coaching is een bijzonder vorm van ondersteuning van medewerkers (met name van managers) in organisaties. Het beoogt het zelfmanagement te bevorderen" aldus Astrid Schreyögg. Coaching vindt meestal plaats in de vorm van tweegesprekken tussen de coach en de gecoachte. Ook groepscoaching en teamcoaching behoren tot de mogelijkheden. Op deze website vindt u complete artikelen over coaching, maar ook links en boeken. Zo kunt u zich snel en gratis in het coachen verdiepen. (Cijfer: 9)
Intercoach
Om uw talent voor coaching verder te ontwikkelen heeft u een theoretische basis nodig. Speciaal voor dit doel heeft InterCoach een opleiding ontwikkeld die u in ruim een half jaar tijd tot coach opleidt. Tijdens deze leergang leert u vanuit verschillende perspectieven naar coaching en coachingsvraagstukken kijken. En u wordt uitgedaagd om uw eigen stijl te ontwikkelen, de stijl die bij u past. De training duurt een half jaar en vindt plaats in Den Haag.
Schouten en Nelissen
Voor wie: U bent een interne of externe coach. Of u bent bijvoorbeeld staffunctionaris, loopbaanadviseur, personeelsfunctionaris. U wilt uw coachingsvaardigheden verder ontwikkelen en professionaliseren. U hebt een opleiding gevolgd op hbo- of academisch niveau of u hebt een vergelijkbaar denk- en werkniveau. De training coachen duurt 3 blokken van 2 dagen, overal in het land te volgen.
Leergang Coaching (Post-HBO)
De Leergang Coaching richt zich op het ontwikkelen van uw deskundigheid op het gebied van coaching. Gedurende een jaar doorloopt u een intensief programma om competenties rond coaching te verwerven en/of uit te bouwen. Achterliggende opvattingen over leren, veranderen en begeleiden komen daarbij uitgebreid aan bod. De training duurt 35 dagdelen en u kunt hem volgen aan de Hogeschool van Amsterdam.
School voor coaching
Verschillende trainingen voor coachen, voorwaarden zijn per mail op te vragen.
Coachingacademy
De academie biedt een drietal elkaar opvolgende opleidingsprogramma's, waarin een geïntegreerde aanpak van mensontwikkeling en coachen centraal staat. Onze programma’s zijn gericht op deelnemers die coachen professioneel willen toepassen en hun persoonlijke ontwikkeling serieus nemen.
Training coaching
Na afloop van de training is de deelnemer in staat om een coachtraject voor zijn medewerker uit te stippelen en deze medewerker effectief te coachen. De training wordt alleen In company gegeven en duurt 3 maal 1 dag, met steeds een tussenliggende periode van een week.
Online cursus coaching
Wat is coaching? Wat komt erbij kijken? Wat zijn de succesfactoren? In deze praktijkgerichte online cursus over coaching vind je de antwoorden. Coaching speelt een steeds grotere rol in werksituaties. Het is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet door instructies of dwingende adviezen maar door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en in de praktijk te brengen. (Cijfer: 8)
Opleiding Intuitieve Coaching
De opleiding 'Intuïtieve Coaching' biedt een combinatie van westerse coachtechnieken en elementen uit de Oosterse Zen-traditie. Deze extra dimensie draagt bij aan een wezenlijke verdieping van het coachproces. Intuitieve Coaching is bestemd voor diegenen die openstaan voor zelfonderzoek en op zoek zijn naar nieuwe dimensies in coachen, communiceren en leidinggeven. Voor begeleiders in menselijke processen, leidinggevenden, adviseurs en HRM-professionals die zichtzelf als natuurlijk vertrekpunt van hun functioneren nemen. De opleiding duurt 3 dagen en vind plaats in Aalsmeer.
Wat is coaching?
De website geeft duidelijke informatie over wat coachen is en wat u er mee kan bereiken. Er worden onderwerpen behandeld als de functie van coachen, wat het oplevert en waarom het steeds populairder wordt. (Cijfer: 8)
Academie voor coaching
Steeds meer organisaties werken met coaching om zo het beste uit hun mensen te halen. Het verhogen van prestaties en onafhankelijk en zelfsturend werken staan daarbij centraal. In de basis is coachen het voorhouden van een spiegel om zo met drie vragen aan de slag te gaan: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De rol van coach wordt hierbij ingenomen door een interne coach of manager of door een externe professionele coach. Onze opleiding in coaching is bedoeld voor iedereen die een professioneel coach wil worden of zich een coachende stijl van leidinggeven wil aanleren. De cursus duurt 10 maanden, 1 dag per maand. U kunt hem overal in het land volgen.
Succesvol coachen
Waarom boekt de ene coach meer resultaten met mensen dan de andere? Succesvolle coaches kennen zichzelf en hun valkuilen, zijn in staat af te stemmen op anderen, hen te motiveren en stimuleren en gebruiken hun kwaliteiten optimaal. In deze workshop onderzoekt u wat u belemmert om een succesvolle coach te zijn. De cursus duurt 1 dag, intakegesprek vindt plaats in Naarden.