Trainingen leidinggeven
Organiseren en leidinggeven
De cursus ‘Organiseren en Leidinggeven' is bedoeld voor promovendi van alle universiteiten en onderzoeksscholen in Nederland. In negen dagen verwerft u praktische inzichten en concrete vaardigheden op het gebied van het organiseren en leidinggeven. Deze cursus wordt u aangeboden door de Universiteit van Utrecht.
Verschillende trainingen
Een organisatie vergt uiteenlopende eigenschappen van u als manager. Zo moet u targets halen, rendement opleveren, resultaten boeken. Anderzijds wordt van u verlangd dat u uw mensen motiveert en kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Een leider moet op het oog tegenstrijdige eigenschappen in zich verenigen. Hard en zacht tegelijk. Inspireren en faciliteren. Visie ontwikkelen. ISBW biedt meerdere trainingen aan voor zowel ervaren als onervaren managers.
LOI Leidinggeven
Leidinggeven is een wezenlijk onderdeel van elke managementfunctie. Met aanleg voor leidinggeven alleen kom je er echter niet. Je dient namelijk ook te beschikken over inzicht in menselijk gedrag, in groepsstructuren en -culturen, over kennis en vooral vaardigheden op het terrein van communicatie, sociaal beleid, probleemoplossing, besluitvorming en bedrijfssociologie. Al die aspecten komen uitgebreid aan bod in de cursus Leidinggeven.
Leidinggeven en samenwerken
De effectiviteit en de productiviteit van een team wordt in belangrijke mate bepaald door de sturing van de leidinggevende aan zijn team. Het verbeteren van de kwaliteit van het leidinggeven komt de organisatie dan ook ten goede. Ook de leidinggevende zelf heeft hier veel profijt van. Het levert de nodige voordelen op zoals tijdwinst, minder stress, betere samenwerking, meer plezier in het werk en verbetering van de resultaten. Deze training is bestemd voor alle leidinggevenden in het middenkader. De training duurt 2 dagen en vindt plaats in Utrecht en Eindhoven.
Workshop leidinggeven
Vier inleidende workshops voor medewerkers die onlangs leidinggevende/ coördinerende taken hebben gekregen. Na afloop van de workshops herkent u uw eigen sterke punten en valkuilen, heeft u inzicht in uw eigen managementstijl, kunt u praktische gespreksmodellen hanteren en heeft u een visie op uw rol als leidinggevende. Een workshop duurt 4 dagen.
VIS: Leidinggeven
Speciaal voor leidinggevenden op uitvoerend niveau biedt VIStrainingen de training Praktisch Leidinggeven. In deze training doen de deelnemers niet alleen veel kennis op over het vak van leidinggevende, maar ook over hun persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten. Theorie wordt afgewisseld met het actief oefenen van vaardigheden. De trainer nodigt de deelnemers uit om hun houding ten opzichte van zichzelf, hun medewerkers en de organisatie onder de loep te nemen. De training duurt in totaal 15 dagdelen. VIS-trainingen is gevestigd in Leiden.
Coachend Leidinggeven
De training Coachend leidinggeven is bestemd voor iedereen die medewerkers begeleidt. In de cursus brengt u begeleidingsproblemen uit uw dagelijkse praktijk in als oefenmateriaal. We oriënteren ons op het begrip begeleiden en de problemen die dit mogelijk kan oproepen. U leert verschillende begeleidingsvormen en begeleidingsstijlen herkennen. Verder gaat u aan de slag met het opstellen van een plan: de begeleidingsweg. De cursus vindt plaats in Lelystad, Zwolle en Almere. De cursus duurt 2 dagen.
Practisch Leidinggeven
Bij deze opleiding gaat het vooral om het verkrijgen van inzicht in de één op één relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. Na afloop kunt u verschillende stijlen van leidinggeven en communicatie herkennen en toepassen. Ook kunt u gesprekken effectief structureren, probleemverkennende, correctie- en functioneringsgesprekken voeren. De cursus duurt 5 lesdagen of 10 lesavonden en vindt overal in het land plaats.
Toolkit voor effectief leidinggeven
Effectief leidinggeven aan anderen hangt direct samen met effectief leidinggeven aan uzelf. Immers, inzicht in uw eigen wijze van communicatie, uw eigen waarden en normen en drijfveren laten zien waarom u op een bepaalde manier handelt en leidinggeeft aan anderen. In deze intensieve training leert u uw eigen competenties herkennen en begrijpen hoe deze in relatie staan tot uw effectiviteit als manager. Reflectie op de eigen ontwikkeling en communicatie vormt steeds het uitgangspunt. De training duurt 7 dagen en vindt plaats in Rotterdam.
Leidinggeven
Sturen van medewerkers en organisatie is mogelijk als duidelijk is in welke richting de organisatie wenst te gaan. Dit vraagt heldere strategische doelstellingen, prestatie-indicatoren en streefcijfers. Er zijn verschillende cursussen leidinggeven beschikbaar. Gevestigd in Leiden
Leidinggeven aan projecten
Tijdens deze training krijgt u inzicht in de kritische succesfactoren van het leidinggeven aan een project. U leert hoe u een project op een goede manier structureert. U krijgt antwoord op onder meer de volgende vragen: Wanneer kiest u voor een projectmatige of routinematige aanpak? Hoe stelt u een projectplan op en hoe beheerst u een project? Daarnaast leert u hoe u effectief contacten onderhoudt met uw opdrachtgever, toeleveranciers, lijnmanagers en niet te vergeten: uw projectdeelnemers U krijgt praktische handvatten aangereikt die u helpen resultaatgericht te werken. De training duurt drie dagen en vind plaats in Doorn.
Practisch leidinggeven (blended learning)
U geeft leiding aan een groep medewerkers en doet dat op basis van uw gezond verstand en uw intuïtie. In de regel gaat dit u goed af en heeft u voldoening van uw werk, maar soms komt u zaken tegen die niet lekker lopen. Op dat moment heeft u behoefte aan concrete aanwijzingen en handreikingen. Deze training biedt u een praktisch en helder kader waarin u zichzelf herkent en waarin wij u handvatten aanreiken om problemen binnen de dagelijkse praktijk op te lossen. De training duurt 3 dagen en vindt plaats in Zoetemeer.
Beginnend leiderschap
Vaak is de stap van uitvoerende naar manager een logische ontwikkeling in uw carrière. Een leidinggevende functie brengt u echter in een andere positie. U bent niet meer ‘one of the guys’ maar u dient nu ook anderen aan te spreken op hun gedrag en soms ook een slechtnieuwsgesprek aan te gaan. U bent niet meer zo zeer bezig met de inhoud van het vak, maar wel met organiseren, het bewaken van de voortgang, veranderingen implementeren, delegeren en uw team aansturen. De groepstraining vind plaats in Rijswijk en duurt 4 dagen.
Avan improvement: Leidinggeven aan professionals
Na enkele jaren werkervaring ben je op weg naar een bredere, zwaardere leidinggevende functie. Je wilt je kennis verbreden en toetsen aan de meest recente ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie. Deze opleiding gaat dieper in op de managementtechnieken en -theorieën en met name de toepassing daarvan binnen je eigen werksituatie. Je persoonlijke kwaliteiten, je manier van kijken naar organisaties en je leiderschapsstijl... het komt allemaal aan de orde. Bijeenkomsten te Breda.
Practisch leidinggeven
Na afloop van deze zeer praktische training bent u volledig op de hoogte van de verschillende leiderschapsstijlen. U krijgt een duidelijk inzicht welke stijl van leidinggeven u het best kunt hanteren naar gelang de omstandigheden en uw dikwijls uiteenlopende doelstellingen. U staat veel steviger in uw rol als leidinggevende. U beschikt over de juiste communicatieve, sociale en interventievaardigheden om uw doelen met succes te bereiken. Kortom, u weet op een menselijk prettige én zeer slagvaardige wijze effectief sturing en leiding te geven aan ‘uw’ mensen. De training is te volgen in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Zwolle en duurt 3 dagen
ICM Trainingen
Meerdere leiderschap-trainingen beschikbaar. Ieder 3 dagen. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle.
Leidinggeven aan professionals
Bekruipt je als leidinggevende wel eens het gevoel dat je er eigenlijk nauwelijks nog toe doet? Dat je medewerkers hun eigen gang toch wel gaan omdat ze je bijvoorbeeld voorbijgestreefd zijn in expertise? Het programma Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals stimuleert jouw en hun talent optimaal te benutten. De trainig bestaat uit twee modules van twee dagen en vindt plaats in Noordwijk.
Inspirerend en Effectief Leidinggeven
Het motiveren en gemotiveerd houden van werknemers in flexibele en veranderende organisaties is éeen belangrijk vraagstuk. De kwaliteit van uw dienstverlening wordt gewaarborgd door de kwaliteit van het personeel. Investeren in uw personeelsmanagement is een verstandige keuze en levert een hoog rendement. Goed leidinggeven aan en communiceren met medewerkers zijn vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. De training duurt acht dagdelen.